Dr. med.
Telefon: 
0611/177-1502
Fax: 
0611/177-1516
MIC I